Herhalingslessen

We gaan weer een start maken met de herhalingslessen; Rein heeft voor de komende tijd 3 avonden op de dinsdag gereserveerd, te weten op 10  en 31 mei en donderdag 19 mei van 19.30 tot 21.30 uur, . Wellicht kunnen er nog enkele avonden in juni ingepland worden. Indien er leden zijn die alleen op een donderdag kunnen, gelieve dit kenbaar te maken bij onze secretaris, zodat we kunnen kijken of we hier ook invulling aan kunnen geven. Rein wil als eerste de veranderingen die plaats hebben gevonden in de opleiding behandelen; er is een nieuwe druk van het EHBO-boekje uitgekomen, waarin toch heel wat is in veranderd. Heeft u belangstelling voor het nieuwe boekje, ook hiervoor; dit melden aan onze secretaris.

 

Ledenvergadering

Op dinsdag 7 juni zal een informatie/ledenvergadering gehouden worden omtrent de volgende onderwerpen:

- het Bestuur dient verantwoording af te leggen; gekozen/herkozen te worden

- financieel verslag

- eventuele jubilarissen

- hoogte contributie   

Op deze avond kunnen we gelijk bespreken hoe we verder invulling willen geven aan het EHBO gebeuren, denk onder meer aan; invulling hulpverlening; het geven van aparte reanimatielessen; het opleiden van een nieuwe instructeur, maar ook hoe gaan we om met de LOTUS. Heeft u zelf ideeën/punten die u graag op deze avond wil bespreken, laat ons dit dan weten via de secretaris.